Стимулирането на младежка активност, опазване на околната среда, устойчиво развитие и формиране на гражданско самосъзнание сред младите хора са приоритети на Столична община.

Зелена школа 2022 е инициатива на местната власт, която предлага безплатни практически обучения за развитие на активността в областта на устойчивото производство и потребление на храна, климатичните промени и опазването на околната среда.

През пролетта на 2022 г. (март-май), в рамките на проект Food Wave, ще бъдат организирани четири Зелени школи, в които ще се обучават над 120 младежи. Всяка от четирите младежки зелени школи ще се провежда по идентична програма и съдържание. Предвидената продължителност на всяка школа е 32 часа, като 16 часа ще се осъществят в дигитална среда, а останалите 16 часа - под формата на присъствени дейности (практикуми). Във всяка школа участие ще вземат около 30 младежи.

Програмата за обучение включва четири задължителни модула – общ модул, тематичен модул, социална комуникация и политики, и младежки активизъм. Основните теми, които ще бъдат засегнати включват изменението на климата и глобалната хранителна система, съотнесени към целите за устойчиво развитие и устойчиви хранителни системи, както и устойчиво поведение на консумация на храна.

Участниците ще научат как производството и потреблението на храна влияе на климатичните промени, ще придобият теоретични и практически знания за биологичното земеделие, чистото производство на храни и балансираното хранене – дори и в градски условия, ще бъдат обучени и провокирани да създават  послания и съдържание, които въздействат и увличат хората към по-качествен и добър жизнен стандарт и променят обществените нагласи.

Обученията в Зелена школа 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя).

 Право на участие имат млади хора от 18 до 35 години, живеещи на територията на София.

Формата за регистрация е електронна и достъпна до 10.03.2022 г., тук.

Зелените школи стартират на 12 и 13 март 2022 г. Подробната програма е поместена в приложенията.

 Присъствените занятия ще се реализират съгласно действащите противоепидемични мерки към датата на провеждане (валиден Зелен сертификат, спазване на дистанция, маски).

 Допълнителна информация е публикувана на страницата на Проекта: www.foodwave.eu и във Facebook групата: Food Wave Sofia.

Информация относно регламента за подбор на участници ще откриете в Приложение.

 

За контакт:

Антония Новакова, началник на отдел „Климат и енергия“, 0878 669 769, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Стоян Стоянов, Агенция Про Уей ЕООД, 0879 646 648, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Програма и информация и регламент за участие:

1. Зелена школа 1

2. Зелена школа 2

3. Зелена школа 3

4. Зелена школа 4

5. РЕГЛАМЕНТ за участие в Зелена школа 2022

 

 

Уважаеми съграждани,

 СО-район „Сердика“ обявява нова социална услуга.

 Уведомявам ви, че стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“.  

 

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност Социален асистент за предоставяне на социалната услуга „Аситентска подкрепа“ стартира от 23.02.2022 г.

За повече информация: Обява

 

Решение № 828/16.12.2021 г. на Столичен общински съвет, за временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Декларации по образец:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

 С пълния текст на решението на Столичния общински съвет можете да се запознаете тук: 979acf85-737c-43e2-b542-6c28b0c42f88 (sofia.bg)