На 02 юни 2018 в парк "Братска могила", кв. Орландовци - район "Сердика" се проведе церемония по откриване на новоизградена спортна площадка със съоръжения за фитнес.
На откриването присъстваха г-жа Албена Атанасова - зам. кмет на Столична община, инж. Тодор Кръстев - кмет на район "Сердика",експерти от Столична община и районната администрация.
Проведе се състезание по парк фитнес, организирано от дирекция "ПИСТ" - Столична община, съвместно със Спортен клуб по гимнастика, стрийтфитнес "Стрийт уоркаут България" и СО - район "Сердика".
Инициативата е насочена към любителите на фитнеса в паркова среда и предлага възможност за професионални демонстрации и надпревари. 

Новоизградена спортна площадка в парк "Братска могила"

Столична община - район "Сердика", в качеството си на партньор по проект "Заедно към по-добро", съвместно с 59-то Обединено училище "Васил Левски", гр. София и Сдружение "Информационна трибуна за хора в риск", организира посещение на ученици в сградата на районната администрация. Най-голям интерес за децата по време на посещението, което се състоя на 31.05.2018 г. в заседателната зала на район "Сердика", предизвика срещата им с кмета на района - г-н Тодор Кръстев, който ги запозна с основните си дейности.

             В последвалата обиколка на сградата, учениците се запознаха  и с работата на районната администрацията. Мероприятието е част от пакет мерки, целящи да повишат мотивацията на учениците от етническите малцинства за по-активно участие в образователния процес и ранно кариерно ориентиране, като по този начин се работи за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система." 

Проектът е финансиран от Оперативна програма

"Наука и образование за интелигентен растеж".

Посещение на ученици

В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020  по  Дейност 8 "Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда"  на  30 май 2018 г.  от 14.00 часа в залата на НЧ "Пенчо Славейков", кв. Орландовци   се  проведе мероприятие.

Представени бяха:  Клуб „Традиции и култура на етносите“, учениците от който показаха драматизация на приказка; Клуб „Да сготвим заедно“, където наученото беше  представено под формата на кетъринг и вкусна баница. Своите умения представиха и учениците от  клуб „Аз и компютъра“. Особено запалени бяха спортистите от клубовете „Баскетбол“ и „Футбол“. На изявите присъстваха и учениците от клуб „Сексуално и репродуктивно здраве“. Отчетени бяха и резултатите от проведените изнесени обучения.

Учениците от етническите малцинства от 59 Обединено училище, разделени по групи  представиха наученото през двете години от реализирането на проекта и от допълнителните занимания по клубове и показаха как всеки един млад човек независимо от етническата си принадлежност може да придобива знания и умения, съхранявайки културната си идентичност  и заедно с това да постига напредък чрез образователната система.