В изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, СО – район „Сердика” работи по проект „Спортът – здраве и дълголетие", който съответства с Общинската Стратегия за развитие на Физическото възпитание и спорт за периода 2016 – 2020 г. на Столична община.

Дейностите по настоящия проект  се провеждат под патронажа на инж. Тодор Кръстев – Кмет на СО – район „Сердика” и реализират в подкрепа на  "София - Европейска столица на спорта“. 

Същността на  проекта се изразява в провеждането на спортни турнири: Турнир по лека атлетика  „Спортни звезди“ и Турнир  по футбол за "Купата на кмета".

Участие в спортните прояви ще вземат ученици от ІII-ти до Х-ти клас на общинските училища в СО – район „Сердика”. Учениците ще имат възможността да проявят своите спортни заложби, чрез участието си в състезанията, което ще окаже положителен възпитателен ефект. Отборите, заели призови места ще бъдат наградени с купи и медали, а на  участниците ще бъдат раздадени тениски с логата на Столична община и "София -  Европейска столица на спорта".

Конкретните дейности по проекта са:

  • 13 октомври 2020 г. от 14.00 часа - Турнир по лека атлетика „Спортни звезди“. Спорната проява ще се проведе в двора на 58 ОУ „Сергей Румянцев”, кв. „Орландовци”.
  • 15 октомври 2020 г. от 10.00 часа – Турнир по футбол за упата на кмета”.    Спортната проява ще се проведе на Спортен комплекс „Орландо спорт”, кв. „Орландовци”.

При провеждането на спортните турнири ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки на Министерство на здравеопазването във връзка с COVID 19.

По инициатива на МКБППМН при СО – район „Сердика“, в периода 12.10.2020 г. – 23.10.2020 г. в Столичното 59.ОбУ „Васил Левски“, кв. Орландовци, ще бъдат реализирани дейности по проект „Тренингови групи за превенция на агресията и насилието в училище“.

Ще се работи в малки групи с ученици горен курс при спазени противоепидемични мерки.

Водещите на групите са квалифицирани психолози, психодрама терапевти, с богат опит в работата с деца и групи, в това число групи по психодрама за юноши, тренингови групи за социални умения за деца и младежи и др.

          В рамките на програмата учениците ще преминат през 4 модула, по време на които ще бъдат използвани разнообразни интерактивни психологически методи за работа с участниците под формата на ролеви игри, споделяне от роля и от личен опит, притчи, приказки, арт-техники, проективни рисувателни методики, рефлексивни игри, игри за приобщаване и превенция на социалното изключване, разговори за толерантното отношение към другия/ различния, тематични презентации с дискусии по темите и др.

Работата с учениците в Т-групите ще допринесе за разгръщане потенциала на децата, формиране на просоциално, емпатийно поведение и изработване на копинг стратегии за отреагиране на натрупаното напрежение, чрез овладяване метода на ненасилствената комуникация, което ще допринесе за намаляване нивата на агресия и насилие сред учениците.

За координиране на дейностите по проекта, на 23.09.2020 г., бе проведена среща с Директора на 59.ОбУ „Васил Левски“ – г-жа Марияна Божкова, педагогическия съветник на училището, водещите на тренинговите групи и представители на МКБППМН при СО – район „Сердика“.

Реализирането на Проекта е по инициатива на кмета на СО – район „Сердика“ и председател на МКБППМН – инж. Тодор Кръстев.

Проектът се реализира по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта към Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.