УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас за учебната 2020-2021 г., на 21 април т.г., СО - район „Сердика“ уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

- Удостоверение за настоящ адрес;

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

- Удостоверение за раждане на детето.

Освен горното, родителите могат да изтеглят Заявленията за кандидатстване, да ги попълнят вкъщи, а след това да ги изпратят по електронен път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за своите кандидат-първолаци.

Припомняме критериите за прием в първи клас, съгласно Решение №129 по протокол №72 от 14.03.2019 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.


Водещ принцип при приема продължава да бъде уседналостта.

Остават в сила прилежащите райони на училищата, които дават най-много точки при кандидатстване.


Прилежащи райони на общинските училища на територията на Столична община за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Информация и контакти на общинските училища в СО – район „Сердика“.

Цялата информация за тазгодишната кампания по приема в първи клас можете да намерите в рубрика „Новини“ на интернет страницата на район „Сердика“: http://www.serdika.bg, както и в рубрика „Образование" на електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages.

Заедно ще се справим!

Уважаеми родители, Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение ще се извършват служебно от директорите на съответното училище и районните администрации, без да е необходимо да посещавате районната администрация!

Заедно ще се справим!

Заявки за доброволци се приемат централизирано на тел. 0700 17 310 (24/7) - Контактен център на Столична община или чрез попълване и подаване на заявление по електронен път - "Заявление за доброволец", което е налично в Системата на Контактен център на СО - https://call.sofia.bg в рубрика "Писма, жалби, ЗДОИ и др."