В добро здраве и с настроение, днес - 11 април дядо Христо Иванов, 
жител на Столична община - район "Сердика" посрещна гости за 100-годишния си юбилей.
Инж. Тодор Кръстев - Кмет на район "Сердика" поднесе на столетникът плакет и поздравителен адрес.
Кметът засвидетелства своето уважение към рожденика като му пожела здраве,
бодрост на духа и воля, за да съхрани дълго жизнените си сили и мъдростта на столетник,
да се радва още дълги години на обичта и уважението на своите близки и приятели. 

МКБППМН – СО „Сердика“, съвместно с ГДБОП, продължава посещенията в училище, с цел превенция на действията на децата в интернет пространството.

Секретарят на МКБППМН – Мая Митева , заедно с Мирослав Хутев и Емил Илиев от ГДБОП са добър екип в превантивната работа по „Безопасен  интернет“.

В 58 ОУ „Сергей Румянцев“, децата вече разпознават екипа и очакват и техният клас да бъде посетен и да задават въпроси и да чуят отговори от специалистите.

В крайна сметка всички са доволни, когато децата научават как да се предпазват в нета. Дават се съвети към кой да се обърнат и как да подходят при заплаха  или  навлизане в личното им пространство.

Децата от още един 6 клас в 58 ОУ „Сергей Румянцев” преминаха семинарно обучение на тема „Наказателната отговорност по ЗБППМН. Права и задължения на малолетни и непълнолетни и техните родители”,   организирано от професионален екип към МКБППМН р-н „Сердика“.

Секретарят на МКБППМН, Мая Митева запозна децата с мерките по Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните . Става добра дискусия, защото децата задават въпроси и се включват с мнения и примери. Хубаво е да се работи с деца по превенция на правонарушенията , заключението на комисията.

  • IMG_0632.JPG
  • IMG_0639.JPG
  • IMG_0645.JPG
  • IMG_0646.JPG
  • IMG_0648.JPG
  • IMG_0649.JPG