Столична община - Район Сердика се включи като работодател в програмата на МОН "Студентски практики" - провеждане на студентски стажове . На 13.02.2017г. започна стажът на група студенти от Нов български университет, специалност "Психология".

Стажът се провежда към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Ментор на студентите е Мая Митева - секретар на МКБППМН.

В програмата на студентите са предвидени срещи със специалисти, работещи в консултативен кабинет "Вяра", посещение на различни институции, работещи с деца, с противоправно поведение. Най - важна част от работата на студентите предстои - разработване и реализиране на превантивни програми за работа в училищна среда. За децата в училище е истинско удоволствие срещите и часовете, проведени заедно със студентите.

 

Столична община район "Сердика" и Народно читалище "Георги Бенковски", Ви канят на тържественото откриване и традиционните състезания по случай Празника на коня - ТОДОРОВДЕН.

Културното събитие се провежда под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на СО - район "Сердика".

Проявата се реализира с подкрепата на Дирекция "Култура" в раздел „Събития на столичните райони” на Календара на културните събития на Столична община.

На 4 март 2017г. /събота/ от 10.00 часа - тържествено откриване на площада на кв. Бенковски

10.30 часа - състезания и демонстрации на стадиона в кв. Бенковски

СО-район "Сердика" съвместно със Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България организират празничен концерт, по-случай 1-ви март - Деня на самодееца. Културното събитие ще се проведе на 1 март 2017 г. от 18.00 часа в Концертната зала на СДКТРБ, бул. "Кн. Мария Луиза" № 106.

Вход свободен

Заповядайте да празнуваме заедно!