В програмата на стажа са включени екипна подготовка на превантивни програми в училищата. Екипите се подготвяха по теми , в зависимост от спецификата на училището, след което започна реализация на часовете.

 Темата за агресията бе представена и в 5 клас и в 100 ОУ „Найден Геров”.

Децата научиха: Какво са агресията, насилието и тормоза? Кога и къде се проявяват? Как да се справим с гнева? Към кого да се обърнем, ако имаме нужда от помощ или да споделим?

 

Имаше и домашно - рисунка по избор на една от зададените теми: „Какво ме ядосва, какво ме успокоява?“ / „Кое ме обижда, кое ме прави шастлив?“

 

Позитивно клюкарстване – личен игра за демонстрация. Всяко дете сяда на стол пред другите деца, като е с гръб към тях. Децата започват да говорят само позитивни неща за него и защо това дете е важно да е в този клас. Идеята на играта е да заздрави взаимоотношенията между децата и дори да има такива, които не се харесват, да намерят позивитивното един в друг.