Лятна Академия за деца по БДП и приложно колоездене, реализиране на тематична обучителна програма

 СО - район „Сердика“  и Сдружение „Алианс за обучение и квалификация – АОК“ провеждат тематична обучителна програма на Академия за деца по БДП и приложно колоездене от 11 до 20 август 2018 година в ММЦ Приморско.

Академията се осъществява под патронажа на инж. Тодор Кръстев – кмет на СО - район „Сердика“  и с подкрепата на Българска асоциация на застрахователните брокери / БАЗБ/.

Децата участват с интерес в специализираните обучения, състезания, събития и инициативи, посветени на пътната безопасност и приложното колоездене.

Екипът на Сдружение „АОК“ и експерти от районната администрация провеждат с децата теоретично обучение и практически занимания с велосипеди. Чрез прилагане на иновативни теми за обучение, акцент е поставен върху потребностите на подрастващите, участващи в специализираните занимания на Академията.

На 15 август се проведе вълнуваща среща на децата от Академията с полицаи и представители на Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Бургас.

Госпожа Цв. Рандева - "Превенция на престъпността и връзки с обществеността"  при ОДМВР – Бургас запозна децата с опасностите на пътя, със задължително познаване на правилата за безопасно движение и стриктното им спазване, за да няма жертви на пътя.

На многобрийните въпроси, зададени от страна на децата, полицаите и г-жа Рандева отговаряха с конкретни примери и случки от ежедневната им практика.

На 17 август 2018 г. ще се  проведе демонстрационно състезание по пътна безопасност и приложно колоездене в центъра на град Приморско. Фондация „Приказка за пътя“ ще представи на децата и на почиващите в курорта забавна и увлекателна история за пътя, за децата, за правилата и за надеждите за живот.

ПРОГРАМА „ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ - 10

От  02  до 13 юли 2018 г. за десета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни , към СО – Район „Сердика”  осъществи  Програма "Лятна ваканция" за деца в неравностойно положение, с противообществени прояви и деца в риск.

Програмата обхваща част от лятото, когато децата не са на училище и имат повече свободно време.

Проектът "Лятна ваканция" е финансиран по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община,  в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”.

Програмата  се проведе  под патронажа на инж. Тодор Кръстев -  кмет на СО – Район „Сердика”.

Заниманията за децата включваха: Превенция на противоправни деяния, чрез спорт /плуване, футбол, бадмингтон, волейбол, шах , туризъм - поход до Природен парк Витоша с почистване на местност в планината/, култура, посещение на музеи, църкви, манастир и институции.

Организирано беше посещение в Български червен кръст в с. Лозен, където беше изнесена лекция как да се действа и какво трябва да се прави по време на земетресение. Направени бяха демонстрации в оборудван за целта фургон, със симулация на земетресение с различна степен, както и оказване на първа долекарска помощ.  Проведените демонстрации впечатлиха децата.

Друга превантивна дейност беше насочена срещу вредата от тютюнопушенето и алкохола, чрез  посещение в СРЗИ. Лектори направиха  демонстрация с „алкоочила” – очила, които симулират употребата на 3 промила алкохол. Децата се опитаха с „алкоочилата" да преминат през препятствия или да ги заобикалят, но видяха, че не е лесно.

Втората демонстрация беше посредством обучителен макет - куклата „Сю”. Тя пуши и нагледно се вижда как се отделя катран в дробовете. Децата останаха впечатлени от проведеното обучение и демонстрации.

При посещение на Националния политехнически музей под ръководството на експерт, децата  направиха демонстрации и опити в областта на физиката и химията.

Децата имаха възможност да участват в спортни турнири, интересни и занимателни обучения, проведени от квалифицирани лектори, като по този начин научиха много полезни за тях неща.   

За  всички участници в Програмата бяха осигурени много награди и лакомства, което доведе до създаване на допълнителна мотивация и желание за лична изява.

МКБППМН, район Сердика приключи работата по Общински стратегии за учебната 2017/ 2018г.

МКБППМН, под патронажа на кмета на район «Сердика»  и председател на МКБППМН - инж. Тодор Кръстев осигури награди за най – малките ученици от  59 ОУ «Васил Левски».

В поредица от часове, децата учиха за Агресията - вербална, когато се обиждат и невербална, когато се бият. Децата могат да различават видове поведение и тип агресия , както и  " Да казват "НЕ" на агресията".