На 27 май 2018 г. се състоя традиционния събор в кв. Бенковски, наречен още "Събор на родовете". 
Културното събитие се проведе под патронажа на инж. Тодор Кръстев - Кмет на район "Сердика". 

Беше изнесена богата културно-музикална програма, която създаде ведро настроение на жителите и гости на квартала.

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община - 2018. 

Събор на родовете 2018