Приключи изпълнението на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система". Проектът е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и е на обща стойност 150 723,87 лв., от който 128 115,29 лв. европейско и 22 608,58  лв. национално съфинансиране. Бенефициент е СО – район "Сердика", а партньори са 59-то обединено училище "Васил Левски" и Сдружение "Клуб за интеграция София".

На 18.12.2018 година в Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България /СДКТРБ/ - Конферентна зала се проведе заключителна пресконференция. Беше представена презентация от г-жа Райна Сотирова, ръководител на проекта, като се отчетоха целите и резултатите от проведените проектни дейности.

Изпълнението на проектните дейности допринесе за интегриране на ученици от етническите малцинства, включително роми в риск от отпадане от образователния процес и доведе до задържането им в образователната система. В рамките на проекта бяха изпълнени мерки, които да подпомогнат учениците при изграждането им като пълноценни граждани. Беше извършена работа на терен с родителите, с цел повишаване интереса и мотивацията на децата за участие в образователния процес.

 

Днес на 20.12.2018 г. на празника Игнажден и в навечерието на Коледните и Новогодишни празници, инж. Тодор Кръстев - кмет на район "Сердика" и районната администраци  посрещнаха   коледарчета от  58. ОУ "Сергей Румянцев".

Децата поздравиха домакините с традиционни български песни,  стихотворения и танци , като им пожелаха много здраве, благоденствие и  успехи през Новата 2019 година!

Празничната програма на коледарчетата завърши с поднасяне на обреден хляб и суровакане на домакините за здраве и благополучие.  Разбира се за коледарчетата имаше подаръци от г-н Кръстев.  

Със своите изпълнения, децата внесоха в сърцата на всички  топлина,  коледен дух и празнично настроение.

Днес в 100 ОУ "Найден Геров", секретаря на МКБППМН - Мая Митева се срещна с децата от 7 клас и екипно работиха по тема :

Противоправно поведение на децата. 
Превенцията е най - добрия начин да не се стига до противоправни деяния.
Децата разпознават специалистите на МКБППМН, защото там роботят превантивно  по различни теми.
От години  местната комисия се  радва на партньорство с екипа на 100 ОУ "Найден Геров" и благодарим на г-жа Темелкова - директор на училището.

Противоправно поведение на децата