ПРОГРАМА „ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ - 10

От  02  до 13 юли 2018 г. за десета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни , към СО – Район „Сердика”  осъществи  Програма "Лятна ваканция" за деца в неравностойно положение, с противообществени прояви и деца в риск.

Програмата обхваща част от лятото, когато децата не са на училище и имат повече свободно време.

Проектът "Лятна ваканция" е финансиран по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община,  в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”.

Програмата  се проведе  под патронажа на инж. Тодор Кръстев -  кмет на СО – Район „Сердика”.

Заниманията за децата включваха: Превенция на противоправни деяния, чрез спорт /плуване, футбол, бадмингтон, волейбол, шах , туризъм - поход до Природен парк Витоша с почистване на местност в планината/, култура, посещение на музеи, църкви, манастир и институции.

Организирано беше посещение в Български червен кръст в с. Лозен, където беше изнесена лекция как да се действа и какво трябва да се прави по време на земетресение. Направени бяха демонстрации в оборудван за целта фургон, със симулация на земетресение с различна степен, както и оказване на първа долекарска помощ.  Проведените демонстрации впечатлиха децата.

Друга превантивна дейност беше насочена срещу вредата от тютюнопушенето и алкохола, чрез  посещение в СРЗИ. Лектори направиха  демонстрация с „алкоочила” – очила, които симулират употребата на 3 промила алкохол. Децата се опитаха с „алкоочилата" да преминат през препятствия или да ги заобикалят, но видяха, че не е лесно.

Втората демонстрация беше посредством обучителен макет - куклата „Сю”. Тя пуши и нагледно се вижда как се отделя катран в дробовете. Децата останаха впечатлени от проведеното обучение и демонстрации.

При посещение на Националния политехнически музей под ръководството на експерт, децата  направиха демонстрации и опити в областта на физиката и химията.

Децата имаха възможност да участват в спортни турнири, интересни и занимателни обучения, проведени от квалифицирани лектори, като по този начин научиха много полезни за тях неща.   

За  всички участници в Програмата бяха осигурени много награди и лакомства, което доведе до създаване на допълнителна мотивация и желание за лична изява.

МКБППМН, район Сердика приключи работата по Общински стратегии за учебната 2017/ 2018г.

МКБППМН, под патронажа на кмета на район «Сердика»  и председател на МКБППМН - инж. Тодор Кръстев осигури награди за най – малките ученици от  59 ОУ «Васил Левски».

В поредица от часове, децата учиха за Агресията - вербална, когато се обиждат и невербална, когато се бият. Децата могат да различават видове поведение и тип агресия , както и  " Да казват "НЕ" на агресията".

ПРОГРАМА – „ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ - 10

за деца в неравностойно положение, МКБППМН ,

 Район „Сердика”

/02.07.2018г. – 13.07.2018г./

 

За десета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни , към СО – Район „Сердика”, организира  програма за деца с противообществени прояви и деца в риск. Програмата ще обхване част от лятото , когато децата не са на училище и имат повече свободно време.

Превенция на противоправни деяния, чрез спорт /плуване, колоездене, футбол, бадмингтон, волейбол, шах, танци /, туризъм, култура, посещение на музеи, църкви, манастир, институции, са сред заниманията с децата. Организирано е посещение в Български червен кръст, със симулация на земетресения, различна степен, както и оказване на първа долекарска помощ.  Това оставя дълбоко впечатление у децата.

Друга превантивна дейност е насочена срещу алкохола и цигарите, чрез  посещение в СРЗИ, където децата ще изпитат чрез симулация какво е да си изпил 3 промила алкохол и да се опитваш да вървиш , чрез т.нар. „алкоочила”.

А в Националния политехнически музей ще има демонстрации и опити от физиката и химията.

Приятно забавление!!!

 

Начало на програмата „Лятна ваканция” е 10.00 ч. на 02.07.18г.

Сборен пункт пред сградата на район „Сердика”, бул.” Княгиня М. Луиза” №88