Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните приключи работа по Общинска стратегия на тема : „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. В тази стратегия бяха обхванати деца от първи до четвърти клас в 59 ОбУ „Васил Левски“.

Председателят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, инж. Тодор Кръстев осигури подаръци за най – малките ученици .

В хода на работата децата се научиха на толерантност и  начина да казват НЕ на агресията.

Уведомяваме жителите на СО-район „Сердика“, че наближава краят на кампанията за безплатна подмяна на отоплителни уреди. Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво.

Важно:

  • Краен срок за подаване на образец за намерение, за участие в деловодството на СО-район „Сердика“ – 17 ч. на 13.06.2019г.;

 Насоките за участие в кампанията може да откриете като проследите следната връзка: 

https://www.sofia.bg/en/bitovootoplenie

Уведомяваме жителите на район „Сердика“, че е обявена процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“ за 2019 г. Програмата е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост, които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености по чл. 46б от ЗУЕС,  сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Важно:

  • Краен срок за подаване на заявления за участие в деловодството на район „Сердика“ – 17 ч. на 14.06.2019 г.;
  • Краен срок за подаване на проектни предложения в деловодството на район „Сердика“ – 17 ч. на 20.06.2019 г.

 

Насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване, може да откриете като проследите следната връзка: 

https://www.sofia.bg/green-sofia-projects-02/-/asset_publisher/WfIJvLd31n43/content/programa-zelena-sofia-2019?inheritRedirect=false