Научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”

 На 5 октомври 2017 г., в АУЛА-та на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе официална церемония по откриване и награждаване на участниците в Научно-практическа конференция на тема: „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”.

Кметът на СО – район „Сердика” – инж. Тодор Кръстев, получи награда, по повод реализираните от районната администрация инициативи, насочени към обучение на деца и ученици от общинските училища по безопасност на движението, приложно колоездене, физическо възпитание и спорт.

В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 в началото на новата учебна 2017/2018 година се организира спортно събитие "Да успяваме заедно".

Спортното мероприятие се проведе на 28 септември 2017 година в 59 ОУ "Васил Левски".

Учениците, взели участие в проектна дейност 3  "Интеграция на застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства чрез допълнителни занимания със спорт и дейности на открито" демонстрираха придобитите знания и умения от участието си в дейността пред родители, учители, гости и др. По време на събитието децата взеха участие в състезания по футбол и баскетбол.

Инж. Тодор Кръстев - Кмет на СО - район "Сердика"  на 16 септември участва в официалното откриване на кампанията "Европейската седмица на мобилността 2017"
Отборът по приложно колоездене на 14 СУ "Проф. д-р Асен Златаров" - район "Сердика" с ръководител Добринка Чорбанова  се включи във вело шествието  и  в Деня на отворените врати, проведен в Дома на съюза на транспортните синдикати в България, свързан с безопасността на движението на пътя и мобилността.
На 18 септември, в рамките на кампанията Европейска седмица на мобилността, деца от ДГ 106 "Княгиня Мария Луиза"  и ученици от 48 ОУ "Йосиф Ковачев" - район "Сердика" рисуваха с тебешири върху асфалта на локалното платно до сградата на Центъра за градска мобилност, на тема: "Заедно стигаме по-далеч" - как виждам транспорта на бъдещето като стана голям/а".