Ученически игри 2017/2018 г. - Районно първенство по ШАХМАТ 
Победител във възрастова група /5 - 7 клас/ - отборът на 48 ОУ "Йосиф Ковачев" 

СО - район "Сердика" продължава с изпълнението на  проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, като партньори по проекта са  59-то обединено училище "Васил Левски" и Сдружение "Клуб за интеграция София".

По време на първия учебен срок на учебната 2017/2018 година успешно бяха проведени заниманията с ученици, участващи в проектните дейности.

По предварително изготвен график, учениците от 59 ОУ взеха участие в следните клубове по интереси:

  • Клуб "Сексуално и репродуктивно здраве"
  • Клуб "Да сготвим заедно"
  • Клуб " Традиции и култура на етносите"
  • Клуб "Аз и компютъра"
  • Клуб "Баскетбол"
  • Клуб "Футбол"

Два пъти месечно по предварителен график в Природен парк "Витоша" се проведоха  допълнителни занимания със спорт и дейности на открито с ученици от 59 ОУ.

В рамките на проектните дейности бяха обхванати общо 90 ученици от етническите малцинства и търсили и/или получили международна закрила в 59 ОУ.

Дейностите с учениците от 59 ОУ ще продължат  и през втория учебен срок на учебната  2017/2018  година.

 

Ученически игри 2017/2018 - Районно първенство по бадминтон