Дни преди началото на новия отоплителен сезон „Топлофикация София“ ЕАД  ще организира изнесени приемни за гражданите. Целта на тези приемни е повече потребители да получат интересуващата ги информация или да зададат въпросите си на експерти от дружеството. Абонатите могат да получат отговори за услугите предоставяни от дружеството – месечни и изравнителни сметки, ремонти по топлопреносната мрежа, профилактика, енергоспестяващи мерки за цялата сграда и за отделното жилище, енергийно обследване с термовизионна камера, откриване и закриване на партиди, възможности за споразумения при просрочени задължения и др.

     Изнесената приемна  на „Топлофикация София“ ЕАД на територията на СО-район „Сердика“  ще бъде на 25.09.2018г. /вторник/ от 16.00 до 18.30 часа в градинката „Майчин дом“ на бул. „Христо Ботев“.

СО - район "Сердика" поздрави жителите и гости на района с провеждане на празничен концерт
в Деня на София - 17 септември. 

СО - район "Сердика", Районната комисия по безопасност на движението, съвместно с Дирекция „ПИСТ” и Съвета по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ - Столична община  организират събития по проект Мобилност и безопасност за децата в чиста и зелена София.

Целта на проекта е в началото на новата учебна 2018/2019 година да се повиши вниманието на всички участници в движението на пътя. Децата, учениците и възрастните хора да имат отговорно отношение към опазване на живота и здравето на подрастващите в извънучилищна среда,  да се прилагат на практика научените правила за безопасно движение на пътя.

 В тази връзка на 20 септември 2018 г. /четвъртък/  СО - район "Сердика" ще  проведе мащабно събитие, посветено на безопасността за децата както у дома и в училище, така и на улицата.

  • От  10.30 часа  на площад "Лъвов мост"  ще се проведе демонстрационно състезание по приложно колоездене и пътна безопасност,  конкурс за рисунка, представяне на детско поетично творчество и отправяне на апел към възрастните за опазване на живота и здравето на децата. 
  • Фондация "Приказка за пътя" със забавна игра ще представи на децата и учениците правилата за безопасно движение по пътищата 

Събитието се провежда под патронажа на инж. Тодор Кръстев - Кмет на СО - район "Сердика".