Уважаеми съграждани,
във връзка със започване подготовката на сторителната площадка за обект: "Основен ремонт по съществуващо положение на ул. "Габър" в участъка от ул. "Охрид" до ул. "Шумен", кв. Банишора, Ви уведомяваме, че от 09.09.2019г. до приключване на строително-ремонтните дейности, следва да няма паркирани автомобили в посочения участък.
Благодарим Ви за проявеното търпение.

Уважаеми съграждани,
във връзка със започване подготовката на сторителната площадка за обект: "Основен ремонт по съществуващо положение на ул. "Габър" в участъка от ул. "Охрид" до ул. "Шумен", кв. Банишора, Ви уведомяваме, че от 09.09.2019г. до приключване на строително-ремонтните дейности, следва да няма паркирани автомобили в посочения участък.
Благодарим Ви за проявеното търпение.

ПРОГРАМА „ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ  11

          По инициатива на инж. Тодор Кръстев - кмет на СО - район "Сердика" от 01.07. до 12.07.2019 г. за единадесета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - район „Сердика”, реализира Програма "Лятна ваканция 11" за деца с противообществени прояви и деца в риск.  

          Програмата обхваща част от лятото , когато децата не са на училище и имат повече свободно време.

         Проектът  е финансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община и е в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта”.

            Проектните дейности включваха превенция на противоправни деяния, чрез спорт - плуване, футбол, федербал, шах и туризъм, посещение на исторически и културни забележителности /музеи, църкви, манастир/, институции.

          Децата посетиха базата на БЧК в с. Лозен,  където беше изнесена лекция как да се действа и какво трябва да се прави по време на земетресение. Направени бяха демонстрации в оборудван за целта фургон, със симулация на земетресение с различна степен, както и оказване на първа долекарска помощ.

Друга превантивна дейност беше насочена срещу алкохола и цигарите, чрез  посещение в Столична регионална здравна инспекция, където  беше изнесена беседа. Чрез симулация с т. нар. "Алкоочила", децата изпитаха какво е да си изпил 3 промила алкохол и да се опитваш да вървиш и минаваш през препятствие.

Туристическият поход до природен парк  "Витоша",  съчета туризъм, любов към природата и екология, почистване на район от планината.

С пешеходна обиколка на София децата се запознаха с различни забележителности от историята на столицата, разгледаха разкопките на стара Сердика в Ларгото,  Презеденството,  Храм-паметника "Свети Александър Невски", Руската църква  и  се разходиха в Борисовата градина.

В Политехническия музей беше изнесена беседа за  развитието на технологиите и децата видяха ретро автомобили и апарати.

В един от дните децата се возиха на ретро трамвай , който е на 110 години.  Беше много вълнуващо преживяване.

Представена  беше презентация на тема "Толерантност", като децата взеха активно участие в по следващата дискусия.

В последния ден от Програмата се проведе конкурс за рисунка на тема "Аз и моето семейство в грижа за чиста София". Децата посетиха манастира "Свети Мина", където се запознаха с историята на манастира.

Участниците в програмата имаха  възможност да участват в спортни турнири, занимателни обучения и игри, като добиха  нови знания и интересни преживявания,  научиха много полезни за тях неща.

За  всички участници  бяха осигурени много награди и лакомства, което доведе до създаване на допълнителна мотивация и желание за лична изява.