УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение  от „ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД 

 

Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора.

Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

 

В тази връзка, Столична община организира Зелени школи 2022. Инициативата е насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години и цели изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях.

Обученията в Зелените школи 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя), като участниците ще бъдат разделени в 4 групи. 

В рамките на три месеца заедно ще преминем през онлайн теоретични и присъствени практически сесии, водени от водещи специалисти, лидери на местни общности и производители на храна.

Програмата на обученията включва:

- Тематичен модул – ще подобрим знанията, разбирането и осведомеността относно връзките между хранителните системи и изменението на климата, както в България, така и в глобален мащаб;

- Модул за социална комуникация – ще укрепим уменията и компетентностите си за въздействие върху мнението и нагласите за промяна в местните общности и извън тях;

- Модул за политики и младежки активизъм – ще развием институционална компетентност, динамика и потенциал за връзката между храната и климата чрез практическо изграждане на връзки, ангажираност и активизъм;

- Практически занятия във ферми за биологично земеделие, градски градини, zero waste ресторанти, работилници и магазини;

 

!!!Важно !!!

Регистрацията е достъпна до 17.03. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_M3wh_00NNASXd_MC_iRpr4mZvn3U-R2LCZmX5wMIQb-xJw/viewform?usp=sf_link

 

Допълнителна информация за лекторите и събитието може да намерите в нашата Facebook група: Food Wave Sofia: www.facebook.com/groups/615590713186985/  или на интернет страницата на Столична община

Стимулирането на младежка активност, опазване на околната среда, устойчиво развитие и формиране на гражданско самосъзнание сред младите хора са приоритети на Столична община.

Зелена школа 2022 е инициатива на местната власт, която предлага безплатни практически обучения за развитие на активността в областта на устойчивото производство и потребление на храна, климатичните промени и опазването на околната среда.

През пролетта на 2022 г. (март-май), в рамките на проект Food Wave, ще бъдат организирани четири Зелени школи, в които ще се обучават над 120 младежи. Всяка от четирите младежки зелени школи ще се провежда по идентична програма и съдържание. Предвидената продължителност на всяка школа е 32 часа, като 16 часа ще се осъществят в дигитална среда, а останалите 16 часа - под формата на присъствени дейности (практикуми). Във всяка школа участие ще вземат около 30 младежи.

Програмата за обучение включва четири задължителни модула – общ модул, тематичен модул, социална комуникация и политики, и младежки активизъм. Основните теми, които ще бъдат засегнати включват изменението на климата и глобалната хранителна система, съотнесени към целите за устойчиво развитие и устойчиви хранителни системи, както и устойчиво поведение на консумация на храна.

Участниците ще научат как производството и потреблението на храна влияе на климатичните промени, ще придобият теоретични и практически знания за биологичното земеделие, чистото производство на храни и балансираното хранене – дори и в градски условия, ще бъдат обучени и провокирани да създават  послания и съдържание, които въздействат и увличат хората към по-качествен и добър жизнен стандарт и променят обществените нагласи.

Обученията в Зелена школа 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя).

 Право на участие имат млади хора от 18 до 35 години, живеещи на територията на София.

Формата за регистрация е електронна и достъпна до 10.03.2022 г., тук.

Зелените школи стартират на 12 и 13 март 2022 г. Подробната програма е поместена в приложенията.

 Присъствените занятия ще се реализират съгласно действащите противоепидемични мерки към датата на провеждане (валиден Зелен сертификат, спазване на дистанция, маски).

 Допълнителна информация е публикувана на страницата на Проекта: www.foodwave.eu и във Facebook групата: Food Wave Sofia.

Информация относно регламента за подбор на участници ще откриете в Приложение.

 

За контакт:

Антония Новакова, началник на отдел „Климат и енергия“, 0878 669 769, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Стоян Стоянов, Агенция Про Уей ЕООД, 0879 646 648, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Програма и информация и регламент за участие:

1. Зелена школа 1

2. Зелена школа 2

3. Зелена школа 3

4. Зелена школа 4

5. РЕГЛАМЕНТ за участие в Зелена школа 2022