УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение  от „ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД 

 

Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора.

Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

 

В тази връзка, Столична община организира Зелени школи 2022. Инициативата е насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години и цели изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях.

Обученията в Зелените школи 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя), като участниците ще бъдат разделени в 4 групи. 

В рамките на три месеца заедно ще преминем през онлайн теоретични и присъствени практически сесии, водени от водещи специалисти, лидери на местни общности и производители на храна.

Програмата на обученията включва:

- Тематичен модул – ще подобрим знанията, разбирането и осведомеността относно връзките между хранителните системи и изменението на климата, както в България, така и в глобален мащаб;

- Модул за социална комуникация – ще укрепим уменията и компетентностите си за въздействие върху мнението и нагласите за промяна в местните общности и извън тях;

- Модул за политики и младежки активизъм – ще развием институционална компетентност, динамика и потенциал за връзката между храната и климата чрез практическо изграждане на връзки, ангажираност и активизъм;

- Практически занятия във ферми за биологично земеделие, градски градини, zero waste ресторанти, работилници и магазини;

 

!!!Важно !!!

Регистрацията е достъпна до 17.03. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_M3wh_00NNASXd_MC_iRpr4mZvn3U-R2LCZmX5wMIQb-xJw/viewform?usp=sf_link

 

Допълнителна информация за лекторите и събитието може да намерите в нашата Facebook група: Food Wave Sofia: www.facebook.com/groups/615590713186985/  или на интернет страницата на Столична община