На 10.02.2020 г. в 59 ОбУ.“Васил Левски“ бяха реализирани дейности по превенция на неадаптивното поведение във връзка с Общинска стратегия на МКБППМН при СО – район „Сердика“. Психологът към комисията – г-жа Стефка Балтова разговаря с децата от 1 „А“ и 1 „Б“ клас за това какво е вербална и какво невербална агресия, по какво да ги разпознаят, как да ги избегнат или да потърсят помощ от авторитет.