Уважаеми съграждани,
На линка по-долу в описанието, може да откриете в цифров формат, проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, по реда на чл. 16 от ЗУТ за П.З. „Илиянци-изток“:
https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/242