Уведомление за инвестиционно предложение от "МАСТЕР КЕНТ ПРО" ЕООД