100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЙДЕН ГЕРОВ”

 

Адрес: ул.“Йоан Йосифов” №68, жк. Фондови жилища

Телефон:02/931 60 53


        100 основно училище “Найден Геров” е разполага на площ от 15 декара, разпределена в два двора, оформени като паркове – с 50 годишна растителност, места за отдих, с множество открити спортни съоръжения: футболни, волейболни, баскетболни и ханбални игрища, съоръжения за лека атлетика, спортна гимнастика, тенис и други. Материалната база на училището се състои от кабинети по всички учебни дисциплини, модерен компютърен кабинет и мултимедиен кабинет по чужди езици. Чуждоезиковото обучение започва от първи клас с английски език. Изучават се още руски и френски език. Свободното време на учениците е организирано в разнообразни извънкласни форми: детска вокална група “Звънче”, ученически меден духов оркестър, начална компютърна грамотност, детски клуб по спортни танци.

 

48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОСИФ КОВАЧЕВ”

 

Адрес: ул.“Клокотница” №21

Телефон:02/831 30 87


       Вече над 100 години 48мо основно училище “Йосиф Ковачев” е огнище на просвета и култура в район Сердика – дело, което заслужава почит и признателност. Основано 1907г. училището носи името Генерал Столетов. По-късно то получава името на първия си спомоществувател, дарил земя и средства за построяване на училището – Йосиф Ковачев. Училището е кавалер на орден “Кирил и Методий”, ІІ степен с указ № 1225 от 20.05.1982г. Специализирано е в изучаването на чужди езици като английски, немски и руски език. Наред с чуждоезиковото обучение, в училището се съхраняват и фолклорните традиции на нашия народ. Вокалната група “Петрунка”, с диригент Съби Събчев, жъне непрекъснати успехи на конкурси и фестивали, където буди възхищение с изпълнението на автентични български народни песни. Педагогическата колегия е съставена от амбициозни и висококвалифицирани преподаватели, които се стремят да съхранят възрожденския дух в училището, завещан от неговия патрон – проф. Йосиф Ковачев.

 

59 СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

Адрес: ул.“Кестен” №1

Телефон: 02/936 67 16

02/936 67 03


         Малко са училищата в гр. София, които могат да се похвалят с над стогодишна история. 59 ОУ „Васил Левски” е едно от тях. През далечната 1892 година се полагат основите на Малашевското първоначално училище. C това име то съществува до 1922 година. Тогава броят на учениците cе увеличава и cе налага да cе открие един смесен прогимназиален клас. Заниманията cе водят в една частна къща в квартала и училището се нарича Народно основно училище - с . Малашевци. До 1929 година cе откриват още два класа в прогимназията и училището cе нарича Народна смесена гимназия - с. Малашевци. През учебната 1944/45 година училищата са номерирани и малашевското училище носи името 38-мо Народно основно училище. През 1945 година за патрон на училището е избран Васил Левски, а десет години по-късно при ново преномериране вече започва да се нарича 59-то Народно основно училище "Васил Левски". През 1979 година училището се премества в нова, голяма и светла сграда. Днес то съществува под името 59-то основно училище "Васил Левски". Училището разполага с богата материално-техническа база - голяма просторна сграда на 4 етажа, 5 корпуса – разгърната площ 8 082 кв.м., 27 класни стаи, специализирани кабинети по физика, химия, изобразително изкуство, труд и техника, безопасност на движението, 2 компютърни кабинета, единият от които е оборудван с компютърни терминални работни места, 2 физкултурни салона, библиотека, медицински кабинет, зала за хранене, игротека. В момента обаче се използват само три от етажите. Училището има широк двор 10 322 кв. м. с разчертани спортни площадки за различни видове спорт – 4 275 кв. м. и зелени площи. Обучението се извършва на една смяна от първи до осми клас, включително и подготвителен клас. Учениците от начален етап са на целодневно обучение, като провеждат следобедни занимания в четири полуинтернатни групи. Последните години училището активно участва и печели различни проекти към МОН или по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: Национална програма „С грижа за всеки ученик” – „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”; Национална програма „Училището – територия на учениците” – Изработване на костюми за клуб „Народни танци” и Вокална група; Национална програма „Училището – територия на учениците” – Модул „Ритуализация на училищния живот” – Изработване на елемент на униформа – елек с емблемата на училището; Проект Клуб „Моята безопасност” – Обзавеждане на кабинет по БДП; Проект „Подкрепа за единно бъдеще” към Сдружение Експертна Подкрепа - „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”; От две години училището работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ” – с тригодишна програма за развитие на извънкласните дейности, в рамките на който през учебната 2013/2014 г. ще работят 11 клуба – „Приказен свят”, „Историята на моето селище”, „Вежливко”, „Хорце”, „Славейче”, „Влакче на здравето”, „Вълшебен свят”, „Млад еколог”, „Бързо, лесно, вкусно”, „Компютърът – моят приятел”, „Театър”; Многобройни са купите и медалите, които доказват спортните постижения на учениците по ръгби, баскетбол, бадминтон и футбол. Периодично се организират състезания, изложби, конкурси и тържества, в които учениците взимат активно участие.Традиционни за училището са отбелязването на 1 ноември и 3 март, коледната дискотека, Патронния празник на училището – 19 февруари, Седмицата на детската книга, както и годишният училищен концерт, на който присъстват настоящи и бивши ученици, учители, родители. Училището активно се включва в инициативите на Съвета по безопасност на движението по пътищата към Столична община. Ползотворно е и съдействието на родителите чрез Училищното настоятелство. С тях се работи и в „Училище за родители”, където се организират срещи с представители на МКБППМН.

 

14 СОУ “ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

 

Адрес: ул.“Генерал Черняев” №8

Телефон:02/831 36 32


         14 СОУ “Проф. д-р Асен Златаров” е създадено през 1932 г.То е построено със средства на Софийското училищно настоятелство и доброволни дарения на жигелите на квартал “Банишора”. Първоначално е било основно училище “Княз Борис Търновски”От 1956 г. е гимназия “Проф.Асен Златаров”. В памет на създателите му е поставена плоча с техните имена, а в основите на училището е зазидано посланието им към потомците. 14 СОУ е елитно училище.В момента има 27 паралелки, от които всички след 7 клас са със чуждоезиково обучение по английски и немски език.Профилиращи предмети са английски език, немски език,информатика, география.На английски език се изучават физика и история, а на немски език- химия и биология.След 8 клас има природоматематическа паралелка с профилиращи предмети информатика, английски език и география. В училището е създадена добра организация за успешното обучение на учениците.То притежава богата матери5ална база с оборудвани 2 компютърни кабинета, езиков кабинет, библиотека с над 20 000 тома литература и електронна картотека,стол и бюфет, медицинско обслужване, целодневна охрана, логопед и психолог Организирани са занимални по интереси, школи по изобразително изкуство, иконопис, вокална група, спортни секции

 

29 СОУ “КУЗМАН ШАПКАРЕВ”

 

Адрес: ул. "Г.С.Раковски" №20 

Телефон: 02/831 30 20


          29 СОУ отваря за първи път врати през есента на 1959 г. Училището е наименувано “Георги Бакалов”, име, което е негов патрон повече от 30 години. През 1993 г. то е преименувано в 29 СОУ “Димитър Хоматиан”, а с протокол № 7 от 14.02.2000 г. и с Решение № 10 на Столичния общински съвет училището приема името на бележития български възрожденец Кузман Шапкарев. През своята 40- годишна история 29 СОУ “Кузман Шапкарев” успешно изгражда и утвърждава своя безспорен авторитет.Местонахождението на училището го прави еднакво удобно за ученици,живеещи в центъра, в училищните комплекси или в околните селища- Чепинци, Негован, Световрачане и др.През годините в него основно образование са получили над 2620 ученици, а диплома за средно образование 6080 ученици. Обучението в училището се извършва от висококвалифицирани кадри, доказали своя педагогически такт, отговорност и профисионализъм.Училището разполага с добра материална база, кабинетите по биология, химия, физика са снабдени с модерна техника, която позволява отлично онагледяване на учебния материал.Компютърен кабинет, свързан с Интернет, библиотека, чийто фонд наброява 14 000 тома учебна, научна и художествена литература,физкултурен комплекс, книжарница, ученически бюфет и стол са част от придобивките, с които разполагат учениците от 29 СОУ “Кузман Шапкарев”.В училището работи и квалифициран психолог, който при необходимост оказва нужното съдействие на ученици и родители. 29 СОУ “Кузман Шапкарев” организира приемм на ученици за I клас в: Две паралелки с ранно чуждоезиково обучение в часове по СИП- английски език.Училището предлага възможност за участие на децата в школи по изобразително изкуство, хореография, музика или в спортни секции- волейбол, баскетбол, тенис на маса, бойни изкуства, гимнастика.Разнообразните форми на извънкласна и извънучилищна дейност допринасят за разширяването и задълбочаването на творческите и интелектуални способности на подрастващите.За желаещите ученици от I до IV клас е осигурено полуинтернатно обучение.Заниманията под ръководството на отлични възпитатели формират у тях навици за учене, а редуването на игри и учебни занимания позволява те постоянно да се адаптират към новите изисквания. 

След завършен VII клас училището предлага профилирано обучение:

- 1 паралелка с чуждоезиков профил- английски език

- 2 паралелки с природоматематически профил- биология с английски език.

Като втори чужд език учениците могат да изучават френски, немски или руски език.
За ученици след VIII клас училището предлага непрофилирано обучение със СИП по машинопис, стенография и счетоводна отчетност.При завършване на средно образование и след успешно положени изпити, учениците получават и документ за владеене на машинопис и стенография.

 

58 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ”

 

Адрес: ул. "Железопътна” №65

Телефон:02/936 67 55


        През учебната 1914/1915 г. за първи път в квартал Орландовци се образува училище, което се помещава в частна къща и се състои от една паралелка с четири слети класа и един учител.През следващата учебна година паралелките се увеличават на две/с по два слети класа/ с двама учители, а училището се помещава в сграда, намираща се в двора на черквата. Но от близките села и от цялата страна в квартала идват преселници, броят на учениците нараства и това налага построяването през 1928 г. на модерно училище с шест учебни стаи, в които учат четири паралелки През 1931 г. се открива прогимназия, като дотогава учениците от квартала са учели в прогимназията на Банишора и Биримирци. През 1932 г. към училището се прави пристройка с още четири учебни стаи, но и това не решава проблема и се налага да се учи на две смени, защото броят на учениците е много голям.За учебната 1955/56 г. се дострояват още шест учебни стаи.В училището има вече физкултурен салон, лекарски кабинет и библиотека.През 1960 г. се построява пететажна красива училищна сграда и занятията за младото поколение на квартал Орландовци вече се провеждат в нея. Тук се учат три години и учениците от съседните села, за да завършат осми клас. До 1933 г. училището е носело името на квартала-- Орландовско народно училище, след това-“Мария-Луиза” От 1944 г. се именува 37 прогимназия “Сергей Румянцев”, а от 1955 г.- 58 основно училище “Сергей Румянцев”. Патронът на училището Сергей Румянцев/Димитър Диловски/ е роден през 1896 г. и израства като поет във времето след Първата световна война. Започнал своя политически живот със симпатии към работническото движение, по-късно Румянцев се ориентира към БЗНС и става един от най-близките сътрудници на Александър Стамболийски.Придружава го по време на международната среща в Генуа и на обиколката му в Европа.След Септемврийското въстание е осъден на разстрел, по чудо оцелява и живее нелегално.През 1924 г. на младежки конгрес се обръща към младите земеделци с лозунга за единен фронт “с отрудените братя от градовете”.През април 1925 г. е разкрит, арестуван и откаран в Дирекция на полицията, където изчезва безследно. 
В момента училището разполага със следната материална база:

- общ брой на учебните помещения- 32

- само класни стаи- 23

-самостоятелни кабинети по физика, химия, биология, изобразително изкуство, музика, физкултурен салон, учебна работилница. 

 

60 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"

 

Адрес: ул.“Наука” №2

Телефон:02/936 68 75

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


      Най-старото основно училище в района е 60 основно училище “Св.св.Кирил и Методий”- кв. Бенковски. То е създадено през 1842г. на 1 септември – Симеоновден от поп Георги Величков като килийно смесено училище. До Освобождението дейността на училището е укривана отофициалната власт, поради настояване на гръцкото духовенство, учебния процес да се води на ръцки език. Документите за функционирането му се съхраняват в НИМ и Музея на София. През 1897 г. излиза Закон за задължително първоначално образование и поради липса на училище, деца от съседните села Орландовци, Малашевци, Куманица /Кубратово/, Обрадовци се учат в Биримирското училище, където вече учители са сина на поп Георги - Петър Попгеоргиев и Георги Нолев, учител от с.Биримирци. През 1908 г. се открива училище в с.Обрадовци, чиято Летописна книга е запазена и до днес в нашето училище. През 1919 г. училището ни се именува и превръща в прогимназия в сградата, където сега се помещава Здравната служба на квартала, а от 1938 г. е открита безплатна трапезария за 20 крайно бедни деца от селото. През 1963 г. се открива новата сграда на 60 ОУ с 850 ученика-с тенденция училището да получи разрешение и се превърне в гимназия. През 2002 г. беше честван 160-годишен юбилей на училището. От септември 2014г., директор на 60 ОУ е Таня Борисова. Училището се помещава в два корпуса: основна училищна сграда и допълнителна, предназначена за обучението на първокласниците. Основната сграда е на три етажа. Училището разполага с кабинети по български език, химия, биология, музика, изобразително изкуство, както и с модерно обзаведен компютърен кабинет и реновиран физкултурен салон. На първия етаж са разположени кухненски блок и медицински кабинет. В училището се обучават 330 ученици в 14 паралелки и една ПГ. За самоподготовката им училището разполага с 8 ПИГ. За обучението и възпитанието на децата се грижи екип от 30 високо квалифицирани учители, психолог, логопед, мед. лице и охрана. За учениците със СОП е осигурено ресурсно подпомагане. 60 ОУ се гордее с постиженията на учениците си в олимпиадите по химия, физика, биология и математика. Отлични са постиженията ни и в областта на спорта. Отборите по волейбол и баскетбол редовно печелят призови места в състезанията между училищата, за което получават медали и купи. Всяка пролет училището организира и Училище сред природата. Там обучението е съчетано с плуване, туристически преходи и забавления. Учениците имат възможност да видят на живо исторически обекти и природни забележителности чрез различните екскурзии с учебна цел, организирани от училището. Училището взема активно участие в мероприятията и дейностите, организирани от кв. „Бенковски”, от район „Сердика” и от Столична община, РИО и МОН. В 60 училище има много извънкласни форми, в които учениците развиват своите артистични, музикални, спортни и технически умения, обогатяват и задълбочават своите знания. Това става в СИП-овете по английски език, руски език, математика и информационни технологии, български език, химия, физика, волейбол, изобразително изкуство, домашен бит и техника и вокална група. Всяка година в училището се организира Благотворителен Коледен концерт, в който участниците във всички тези извънкласни форми вземат активно участие. На него родителите имат възможност да видят с очите си всички неща, изработени от децата, да се насладят на таланта и способностите, на артистичността и музикалните дарби на нашите възпитаници. Средставата от тези концерти се използват за подобряване и развитие на училищната база. 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ участва в редица европейски програми и проекти: „Успех”, „Научи се да караш ски”, „Училищен плод”, „Включващо обучение” и др. 

 

Дейности, които предлага училището:


  • Предучилищна група
  • Целодневна орзанизация на обучението
  • Изучаване на английски език и руски език
  • Информационни технологии
  • Училище сред природата
  • Екскурзии с учебна цел
  • Вокална група „Златен кос”
  • Столово хранене
  • Медицинско обслужване
  • Ресурсно подпомагане
  • Спортни занимания
  • Танци
  • Шахмат

 

ПРОФИЛИРАНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА"ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ РАЙНОВ"

 

Адрес: ул.“Проф. Н.Райнов” №2

Телефон:02/936 74 40


    Профилираната гимназия за изобразителни изкуства"Професор Николай Райнов" е създадена през 1992 г. като общинско училище. Основните принципи, залегнали в програмата на училището е индивидуалното творческо развитие на децата, създаването на конкурентноспособни млади творци. Общият курс на обучение е четири години, като през първите две години учениците изучават изящните изкуства: живопис, графика , скулптура и приложните: графичен дизайн, иконопис и керамика. В края на десети клас те избират една изящна и една приложна специалност и продължават да учат още две години в Майсторски клас. През целия курс на обучение се учи рисуване, история на изкуството, компютърна графика. Обучението завършва с публична защита на дипломни работи по избраните специалности. Училището разполага с добра материална база. Има добре оборудвани ателиета по изобразително изкуство, две компютърни зали с възможности за създаването на мултимедийни проекти. Добър партньор на училището е сдружението на родителите - "Колеж за пластични изкуства", което чрез своята дейност осигурява голяма част от средствата за оборудване и поддръжка на специализираните ателиета. През предстоящата учебна 2004/2005 година в училището ще постъпят ученици след завършен 7 клас с интензивно изучаване на английски език и изобразително изкуство и след завършен 8 клас с изучаване на изобразително изкуство. Основната цел на екипа е творбите, които се създават по време на учебния процес да могат да бъдат показвани в изложби. И така следват по няколко изложби на година, което е една много трудна работа за учителите по изобразително изкуство в гимназията. Почти винаги тези изложби са в пристижни галерии на София и са отразени от медиите. От създаването до сега училището има над 40 изложби . Работено е по няколко проекта : със Столичния комитет на БЧК - пректа с картичките в помощ на сираците е по инициатива на ПГИИ"Професор Николай Р айнов" и картичките, отпечатани за Коледа и Великден са по проекти на ученици от гимназията. Многобройните награди в множество конкурси, в които участват ученици от гимназията са неоспорим факт. Учителите по изобразително изкуство всяка година работят по авторски програми, допълващи учебните програми и държавните образователни изисквания. Това са участията в изложби, участието в много конкурси, самостоятелни и колективни изложби на ученици извън изложбите на на цялото училище. Много голяма част от възпитаниците на ПГИИ продължават да учат във висшите училища по изкуствата или във факултети на университети, където се учат изкуства, други заминават за чужбина да продължат образованието си, разнасяйки славата на гимназията в Австрия, германия, Италия, Великобритания, Франция, САЩ, Бразилия и Куба. Профилираната гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" се радва на добри преподаватели по изобразително изкуство. Всички са изявени художници, познати у нас и в чужбина, членове ва Съюза на българските художници. Учениците имат възможност да се докоснат до истинско творчество и така да бъдат привлечени от истинското изкуство, вълнуващо и съкровено. Освен това в училището цари атмосфера на творческа свобода. Отношенията с учителите са много близки. Това дава възможност за по-пълно разкриване на възможностите на учениците и помага за тяхното развитие като творчески личности.