НАШИТЕ ПРИНЦИПИ!
Администрацията не пречи, а помага на гражданите! 
Районната администрация се интересува от Вашата оценка за работата ни!
Администрацията се съобразява с Вашите мнения, оплаквания и препоръки! 
Районната администрация ще Ви обслужи вежливо и коректно!

С уважение! 
КМЕТ НА РАЙОН СЕРДИКА: /Тодор Кръстев/