СПИСЪК НА РЕГИСТРИТЕ И СИСТЕМИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ В СО-РАЙОН "СЕРДИКА"

 


PDF ФАЙЛ


 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 


АГНЕСА ДИМИТРОВА КАСАБОВА

   - 10.10.2016г.


АНАТОЛИ ИЛИЕВ КИРОВ

   - 01.04.2016г.


АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

   - 01.04.2016г.


БЛАГОВЕСТА НИКОЛОВА ГОРАНОВА

   - 28.11.2016г.


БОЖИДАР КИРИЛОВ СТЕФАНОВ

   - 01.12.2016г.


БОЖИДАР ИЛИЕВ БАБАНОВ

   - 27.02.2014г.


ВАСИЛКА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА

   - 01.06.2012г.


ВАЛЕРИЯ ИВАЙЛОВА САВОВА

   - 01.04.2016г.


ВАЛЯ ВАНЧЕВА ПАНКОВА

   - 01.06.2012г.


ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ

   - 01.04.2016г.


ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

   - 01.06.2012г.


ГАЛЯ ЦВЕТКОВА ВЕСЕЛИНОВА

   - 01.04.2016г.


ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ

   - 18.11.2011г.


ДЕНКА ДЕЛЕВА ЗАШОВА

   - 02.02.2015г.


ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА НИКОЛЧЕВА

   - 01.04.2016г.


ЕЛЕНА СТОЙКОВА САВОВА

   - 30.12.2013г.


ЕЛИ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

   - 07.09.2016г.


ЕЛИЗАБЕТА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА - БАЙКУШЕВА

   - 01.06.2012г.


ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА

   - 03.04.2013г.


ИВА КРАСИМИРОВА ВЛАДОВА

   - 03.07.2017г.


ИВАЛИНА МИХАЙЛОВА ПОПОВА-КАРАСЛАВОВА

   - 01.06.2012г.


ИЛИЯНА АНГЕЛОВА СТАМБОЛИЕВА

   - 30.12.2013г.


ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ

   - 01.04.2016г.


КРАСИМИР НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДРОВ

   - 01.06.2012г.


КРАСИМИР СПАСОВ СТОИЛКОВ

   - 10.04.2017г.


КРАСИМИРА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

   - 16.03.2011г.


МАРИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТКОВА

   - 01.06.2012г.


МАРИО АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗОВ

   - 01.04.2016г.


МАРИОНЕЛА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

   - 01.06.2012г.


МАРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

   - 01.04.2016г.


МАЯ ПЕТРОВА МИТЕВА

   - 01.04.2016г.


НАДЕЖДА ТРАЯНОВА НЕДЕЛКОВА

   - 01.04.2016г.


НАСКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ

   - 01.04.2016г.


НЕЛИ РУМЕНОВА АТАНАСОВА

   - 10.04.2017г.


НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ОНОВ

   - 01.06.2012г.


НИКОЛАЙ БОЯНОВ АСЕНОВ

   - 03.07.2017г.


НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ АНАЧКОВ

   - 01.04.2016г.


НИНА ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА - ИВАНОВА

   - 01.06.2012г.


НИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

   - 01.04.2016г.


НИНА ПЕНКОВА ТРИФОНОВА

   - 03.07.2017г.


РАЙНА СТРАХИЛОВА СОТИРОВА

   - 01.04.2016г.


РЕНИ ИВАНОВА ЦЕНОВА - КРУМОВА

   - 16.05.2017г.


СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА

   - 10.07.2017г.


СТЕФАНИЯ АСЕНОВА КОТЕВА

   - 01.04.2016г.


СТОИЛКА БОЖИЧКОВА МИЛАНОВА

   - 01.04.2016г.


ТАНЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

   - 02.01.2014г.


ТЕМЕНУЖКА ТЕОФИЛОВА МИЛАНОВА

   - 01.06.2012г.


ТОДОРКА ПЕТРОВА МИРЧЕВА

   - 01.06.2012г.


ХРИСТИНА МАРИНОВА ТАНКОВА

   - 01.04.2016г.


ХРИСТИЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

   - 01.06.2017г.


ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА БОРИСОВА

  - 01.04.2016г.