Избори за Народно събрание насрочени за 2 април 2023г.

 

Уведомление до политичeските партии за провеждане на консултации за определяне състава на СИК - 17.02.2023г.

Места за обявяване на избирателните списъци на територията на СО-район "Сердика"- 15.02.2023г.

 Карта на избирателните секции на територията на СО-район "Сердика" - 15.02.2023г. 

На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване. 

Мобилен телефон: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0.25 ст. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен телефон: Избира се 0800 / 14726безплатен за цялата страна.

Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 / 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.