От 𝟐𝟕.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑г., временно се ограничава преминаването на ППС по ул. “Харалампи Карастоянов”, в обхвата от бл.39 до ул. “Опълченска”, поради реконструкция на пътното платно. Пред затворения участък ще бъдат поставени необходимите указатели за отклоняване на движението и обходен маршрут. Извинете за причиненото неудобство!

Във връзка с възникналите въпроси от граждани по стартиралата процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ – Етап I, по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), предоставяме на Вашето внимание QR код за презентация съдържаща разяснителни материали по процедурата.

 

В допълнение информация за допустимите за финансиране дейности по изпълнението на мерките за енергийната ефективност и други съпътстващи дейности, както и за всички необходими документи и насоки за кандидатстване по процедурата може да намерите и на: Изпълнявани проекти - Столична община - район "Сердика" (egov.bg)

 

Своевременно ще Ви информираме за следващите етапи по процедурата и в случай на настъпили промени.

 

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е до 𝟏𝟕:𝟎𝟎 часа на 𝟑𝟏.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟑г.