Новини
Понеделник, 22 Септември 2014 08:50

 

Район „Сердика” на Столична община започва изпълнението на проект „Подобряване квалификацията на служителите на районна администрация „Сердика” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-103 от 05.09.2014 г.

Проектът е финансиран по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 на Оперативна програма „Административен капацитет”. Продължителността на проекта е 10 месеца, като стойността му е 156 264,00 лв.

Общата цел на проектното предложение е повишаване компетентността и ефективността в работата на служителите на районна администрация „Сердика” чрез обучения за изграждане и усъвършенстване на знания и умения.

продължава>
 
Сряда, 10 Септември 2014 18:13
ДЕНЯТ НА СОФИЯ В СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
На 17 септември 2014 г. /сряда/ от 17.00 часа,  Денят на София ще бъде тържествено отбелязан в СО - район "Сердика".
На открита сцена в градинката "Майчин дом", бул. Христо Ботев ще се проведе празничен концерт с участието на вокална група "Бъркотия" , самодейни състави и танцови групи, гост-артисти.
Културното събитие се реализира с финансовата подкрепа на Дирекция "Култура" - Столична община и в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата - 2019.
 
Четвъртък, 21 Август 2014 22:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителите на децата,

записани в ОДЗ No 63 “Слънце”

за учебната 2014/2015 година

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящ строеж и изграждане на нова сграда на ОДЗ No 63 „Слънце” и функционирането на детското заведение до приключване на строителните дейности е необходимо пренасочването на децата от яслените и градински групи за уч. 2014/ 2015 година към други детски заведения.

В тази връзка в двора на ОДЗ No 63 „Слънце” ще се проведат родителски срещи, както следва:

 

 • на 26 август 2014 г. от 17.30 часа – за родителите на деца /родени 2011 и 2010 година/, посещаващи I – ва и II – ра градински групи;
 • на 27 август 2014 г. от 17.30 часа – за родителите на деца /родени 2009 и 2008 година/, посещаващи III–та и IV–та градински групи;

 

На родителските срещи ще присъстват и експерти от Дирекция „Образование” към Столична община и район „Сердика”.

Децата от яслените групи в момента се пренасочват в други детски ясли или ОДЗ, за които родителите ще бъдат уведомени лично от г-жа Танева – Директор на ОДЗ No 63 „Слънце”; тел. за контакт: 0885 209 064; 0884 801 470.

 

 
Вторник, 22 Юли 2014 19:04

ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" ЗА 2014 Г.

Общинската администрация на СО - район "Сердика" уведомява управителите на Етажни собствености (домоуправителите), както и всички заинтересовани лица, живущи на територията на район "Сердика", че е обявена втора процедура за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2014 г.

Право да кандидатстват по Програмата имат етажни собствености по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС, както и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Крайният срок за кандидатстване по Програма "Зелена София" е до 17.00 ч. на 20.08.2014 г.

Пълна информация за Програмата може да намерите на www.sofia.bg , секция "Дирекция "Зелена система" - Новини, както и от представителите на районната администрация:

 • Николай Аначков - 02/921 80 37
 • Таня Петрова - 02/921 80 51
 
Вторник, 22 Юли 2014 18:58

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителите на децата,

посещаващи ОДЗ No 63 „Слънце”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че във връзка със започване на ново строителство на ОДЗ No 63 „Слънце” и дейностите свързани с освобождаването на помещенията, детското заведение няма да работи с деца, в периода от 28.07. до 31.07.2014 г.

За посочения период, родителите заявили посещение на децата, от градинските групи ще бъдат пренасочени към ЦДГ No 149 „Зорница” и 2 деца от яслените групи – към Детска ясла No 70 „Мечо пух”.

 
Понеделник, 30 Юни 2014 11:58

СЪОБЩЕНИЕ

за родители на децата,

посещаващи ЦДГ №106"Княгиня Мария-Луиза"

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че във връзка с необходимостта от внедряване на мерки по енергийна ефективност по програма МФ 'Козлодуй", ЦДГ № 106 'Княгиня Мария-Луиза", адрес - ул."Родопи" № 8, считано от 01.07.2014 г. до 01.09.2014г. ще бъде в ремонт.

Във тази връзка, децата посещаващи ЦДГ № 106 ще бъдат пренасочени към следните детски заведения в СО"Сердика", както следва:

Месец юли 2014 г.

 • ЦДГ № 45 "Алиса", ул.'Шумен" 2, тел. 02/831 00 58
 • ОДЗ № 48 "Братя Грим". ул "Марин Д.Христов" 5, тел. 02/832 00 21
 • ОДЗ № 53 "Дядовата ръкавичка", ул. "Иван Тургенев" 10, тел. 02/832 21 76

Месец август 2014г.

 • ОДЗ № 99 "Сарагоса", ул. "Струга" 15А, тел. 02/831 31 40
 
Сряда, 28 Май 2014 00:00

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно чл. 20, ал.(1) от Закона за народната просвета, предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Съгласно ал. (2) предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява в подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението. В тази връзка, Ви информираме, че през новата учебна 2014/2015 година, следва да бъдат записани и обхванати в задължително предучилищно обучение всички деца, родени 2009 година.

За СО – район “Сердика” са определени следните училища, в които са създадени групи за отглеждане, възпитание и обучение на 5-годишни деца, а именно:

- 14 СОУ “Проф. д-р Асен Златаров”, ул. “Ген. Черняев” № 8, тел. 02/831 36 32;

- 100 ОУ “Найден Геров”, ул. “Иван Йосифов” № 68, тел. 02/931 60 53

- 29 ОУ „Кузман Шапкарев”, ул. „Г.С.Раковски” № 20, 02/ 831 91 19

 
Вторник, 27 Май 2014 21:28

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с подадени от родителите заявления за посещение на детските заведения през летния период, необходимостта от извършване на ремонтни дейности и хигиенизиране на сградния фонд и с цел осигуряване възможност на жителите на СО – район „Сердика” да ползват услугите на общинските детски заведения в района,

Ви предлагаме

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СО – район „Сердика” ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД - 2014 ГОДИНА

 

продължава>
 
Понеделник, 26 Май 2014 00:00

В навечерието на 24 май в Народно читалище "Пенчо Славейков кв.Малашевци -1919" се откри детски отдел на библиотеката му. Благодарение на подкрепата на дм България ЕООД, доц.Цветан Стоянов и неговите студенти това място се превърна в приказен кът. дм и техните клиенти включили се в инициативата "Подари книга на твоето читалище" , предоставиха около 3000 заглавия за читалищната библиотека. Библиотеката работи от понеделник до петък от 8.00 до 18.30 часа, извършва справки по скайп и електронна поща. за повече информация www.slaveykov.org

Тук може да видите и репортажа от откриването

 

http://news7.bg/Още-нещо/Завърши-кампанията-Аз-дарих-книга-на-моето-читалище-_l.baa_i.77824_b.5439.html#.U4MkFGfVTs0

 
Четвъртък, 22 Май 2014 20:55

ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО – „СЪБОР НА РОДОВЕТЕ” в кв. Бенковски

Културното събитие ще се проведе на 25.05.2014 г. /неделя/ от 11.00 часа на лятната естрада пред НЧ „Г. Бенковски”, кв. „Бенковски”.

Концертната програма включва:

 • Празничен концерт, с участието на самодейни колективи при НЧ „Г. Бенковски” и професионални изпълнители
 • Документална фотоизложба, отразяваща дейността на Народното читалище през годините
 • Изложба „Знай и обичай своя род и роден край” с родословните дървета на всички местни Бенковски родове.

Този чудесен празник „Събор на родовете” е успешен механизъм за поддържане на родовата памет. Организираната проява е с широк публичен интерес и гражданско участие.

Честването се организира от инж. Тодор Кръстев - Кмет на СО-район “Сердика” и НЧ „Г. Бенковски 1911”.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Дирекция „Култура” при Столична община и е в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.

 
Четвъртък, 15 Май 2014 00:00

На 20.05.2014 г. /вторник/ от 10.30 часа в градинката „Майчин дом”, бул. „Христо Ботев” ще се проведе празник “Децата на СО – район “Сердика”, посветен на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

В празничната програма ще вземат участие деца и ученици от общинските детски и учебни заведения и Народните читалища, намиращи се на територията на района, гост-артисти, самодейни състави и художествени групи.

Тържеството е под патронажа на г-н Тодор Кръстев – Кмет на район “Сердика” и се провежда с финансовата подкрепа на Дирекция “Култура” при Столична община.

Културното събитие се организира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата - 2019 година.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 1 от 7