Ученически игри 2018/2019 Районно първенство по хандбал. Победител - отбора на 48. ОУ "Йосиф Ковачев", възрастова група - 5 -7 клас